1. ZWROT TOWARU

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Kupując jako Konsumenci (osoby fizyczne wykonujące czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie aż 30 dni (ustawowy termin to 14 dni ale sklep wydłużył ten okres na korzyść klienta) bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować  nas wysyłając informację drogą elektroniczną 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Aby zachować termin do odstąpienia powinni Państwo wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 30 dni od wejścia w posiadania rzeczy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, bez  kosztów dostawy rzeczy (koszta przesyłki) nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot produktu. Zwrotu płatności dokonamy na wskazane przez Państwa konto bankowe, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, tj. koszt wysyłki od Państwa do naszego Sklepu oraz koszta prowizji bankowej tj. 1% wartości transakcji.

Ponoszą Państwo również koszt operacji bankowych - przelewu środków w przypadku wycofania, rezygnacji zakupu w wysokości 2zł.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

UWAGA!

Nie ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w przypadku:

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienia indywidualne na kombinezony, pokrowce spadochronu, czasze spadochronowe główne i zapasowe oraz kaski spadochronowe);
 • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu tj. automat spadochronowy, wysokościomierz ARESII, VISO II+, OPTIMA II, QUATRO, PROTRACK II, SOLO ;
 • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

2. REKLAMACJE

-USZKODZENIE, UTRATA  PRZESYŁKI  PODCZAS TRANSPORTU.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, zagubione, uszkodzone lub zniszczone podczas transportu przez firmę kurierką. W takich przypadkach należy kierować reklamacje do firmy kurierskiej odpowiedzialnej za dostawę przesyłki.

Od momentu odbioru towaru, tylko konsument jest uprawniony do składania reklamacji wobec przewoźnika, jak i do dochodzenia odszkodowania.

Prawo przewozowe reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. art. 65.

W momencie odbioru paczki od nadawcy, to firma kurierska odpowiada za stan przesyłki – aż do momentu wydania jej adresatowi. Jeśli dojdzie do uszkodzenia paczki, należy złożyć reklamację i oczekiwać na zwrot środków.

Przy dostawie przesyłki sprawdź czy opakowanie zewnętrzne nie nosi żadnych większych uszkodzeń (dziur, wgnieceń,
większych rozdarć).

Jeśli stwierdzisz uszkodzenie przesyłki zażądaj od kuriera, którą ją dostarczył spisania PROTOKOŁU SZKODY, jest to
dokument wymagany przez firmy kurierskie do złożenia reklamacji. Zrób zdjęcia uszkodzonej przesyłki.

WAŻNE! Protokół reklamacyjny powinien być spisany w dniu dostarczenia przesyłki !!!

Pamiętaj, że przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń i bez spisania z kurierem PROTOKOŁU SZKODY zamyka składającemu
reklamację możliwość uzyskania odszkodowania za zniszczony towar.

Stwierdzenie szkody w późniejszym czasie.

Zgodnie z art. 76 prawa przewozowego, a dokładniej – punktu 4, wciąż można dochodzić swoich praw.

Musimy wówczas zgłosić swoje roszczenie operatorowi pocztowemu w ciągu 7 dni od przyjęcia przesyłki, a także udowodnić, że uszkodzenia powstały w czasie między jej przyjęciem przez operatora pocztowego a dostarczeniem adresatowi.

W przypadku uszkodzenia zewnętrznego przesyłki dostarczanej za pośrednictwem InPost najlepiej nie otwierać paczki i natychmiast złożyć reklamację u Przewoźnika. Reklamację można złożyć bez względu na to, czy paczka zamówiona była do paczkomatu, czy dostarczona przez kuriera.

Przy odbiorze z paczkomatu, należy pamiętać, aby nie otwierać przesyłki. Można wówczas zatrzeć ślady takie jak zgniecenie czy naderwanie opakowania. Nie jest powszechnie znanym faktem, że obecnie w prawie wszystkich paczkomatach istnieje specjalna funkcja, dzięki której można od razu wysłać reklamację do operatora paczkomatu. W takim wypadku trzeba wybrać ją na ekranie i odłożyć paczkę z powrotem. Kolejnym etapem zachowania się w takiej sytuacji jest wykonanie telefonu na infolinię sprzedawcy i zgłoszenie zaistniałej sytuacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY WOBEC KUPUJĄCEGO

Sprzedawca  jest odpowiedzialny za stan rzeczy w momencie wydania, ale to kupujący musiałby udowodnić, że uszkodzenie przesyłki podczas transportu powstało przez wysyłką towaru, jeśli chciałby odszkodowania od sprzedawcy.

Zgodnie z art. 548 kodeksu cywilnego (dalej: KC):

§ 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

Pojęcie wydania przy sprzedaży połączonej z wysyłką zdefiniowano w art. 544 KC:

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju

- INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO RĘKOJMI

Prawo do rękojmi.

Jeżeli dokonują Państwo zakupów w Sklepie jako Konsumenci (tzn. osoby fizyczne wykonujący czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) mają Państwo prawo do rękojmi, co oznacza, że jako sprzedawca ponoszę odpowiedzialność za niezgodność dostawy zakupionego towaru z umową.
Prawo do rękojmi WYŁĄCZONE jest wobec Przedsiębiorców.

Podstawą do rękojmi jest wystąpienie w sprzedanym produkcie:
Wady fizycznej, która jest  niezgodnością produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

 • nie ma właściwości, który produkt tego rodzaju powinien mieć;
 • nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę;
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została wydana kupującemu w stanie niepełnowartościowym.

Wady prawnej, która  może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:

 • jest własnością osoby trzeciej;
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej;
 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

Termin do skorzystania z prawa do rękojmi wygasa po upływie 24 miesięcy od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.
Przy czym przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.
W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
Jeżeli Sklep zataiłby podstępnie wadę sprzedanego produktu mogą Państwo wystąpić z rękojmią nawet po upływie powyższych terminów.

W sytuacji wystąpienia wady w pierwszej kolejności wymienimy lub naprawimy towar, a jeżeli nie będzie to możliwe, będą mogli Państwo obniżyć cenę z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona, lub odstąpić od umowy – o ile wada jest istotna.

Aby skorzystać z prawa do rękojmi, konieczne jest przekazanie informacji w dowolnej formie, wraz z dokładnym opisem wady, poprzez:
SkyDive Shop Sklep Spadochronowy 81-198 Mosty ul. Na Wzgórzu 31 lub adres email: info@sklep-spadochronowy.pl


Jako sprzedawca mam obowiązek ustosunkowania się do Państwa żądań w ciągu 14 dni. Brak mojej odpowiedzi w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji jako zasadnej.
Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Państwa adres e-mail.
W razie zwrotu pieniędzy lub różnicy ceny, Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.  

Spory dotyczące reklamacji Konsumenci mogą dochodzić w drodze MEDIACJI, która dla konsumentów jest nieodpłatna. Więcej informacji na stronie rządowej UOKiK http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/