W związku z dynamiczną zmianą kursu EURO i USD ceny produktów mogą ulec zmianie